มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จะงหวัดสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์ การจัดการเชิงพุทธ

0
Share.

About Author

Leave A Reply