ภาพบรรยากาศ มจร สุราษฎร์ธานี ห้องเรียนวัดพัฒนาราม แห่เทียนพรรษา 21-7-61

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห้องเรียนวัดพัฒนาราม ได้ทำกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี2561
1.วัดพัฒนาราม 2.วัดพระโยค 3.วัดกลางเก่า 4.วัดไทร 5.วัดโพธาวาส 6.วัดกลางใหม่

Share.

About Author

Leave A Reply