ประกาศ โครงการจัดงานประสาทปริญญาบัตรฉลองบัณฑิตใหม่ ๒๕๖๑

0

ประกาศ โครงการจัดงานประสาทปริญญาบัตรฉลองบัณฑิตใหม่ ๒๕๖๑
กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ ๖ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ มจร สุราษฎร์ธานี
ขอความร่วมมือให้นิสิตทุกรูปทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่โดยพร้อมเพียงกัน

About Author

Leave A Reply