ภาพบรรยากาศปฏิบัติธรรมที่วัดเกราะกลาง 20-28 กุมภาพันธ์ 2561

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ วัดเกาะกลาง ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขอขอบคุณ อาจารย์ และนิสิตทุกท่านที่ช่วยเก็บภาพ

 

Share.

About Author

Leave A Reply