พิธีเปิดการปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ วัดเกาะกลาง ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0

22-2-61

 

Share.

About Author

Leave A Reply