ภาพรวมการปฏิบัติธรรม วันที่ ๑-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มจร สุราษฎร์ธานี ณ วัดบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0

โครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานประจำปีการศึกษา ๒๔๖๐ โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วัดบางมะเดื่อ อำเภอพุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

Share.

About Author

Leave A Reply