โครงการเตรียมความพร้อม “ด้านสุขอนามัย” ในการปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0

โครงการเตรียมความพร้อม ด้านสุขอนามัย ในการปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

Share.

About Author

Leave A Reply