ภาพบรรยากาศ ผลการประกวดการจัดการความรู้ของส่วนงาน (KM) ในงานครบรอบวันสถาปนา “130 ปี มจร มหาจุฬา” มจร สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

0

ผลการประกวดการจัดการความรู้ของส่วนงาน (KM) ในงานครบรอบวันสถาปนา “130 ปี มจร มหาจุฬา”
จากมจร ทั่วประเทศ มจร สุราษฎร์ธานี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ขอขอบคุณทีม/คณะทำงาน
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร.สุราษฎร์ธานี

 

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply