ประกาศ มจร วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

0

About Author

Leave A Reply